ลงทะเบียน

เมนเทอร์

Marrok Fitness Gym MMA

โค้ชเอฟ

ผู้สอนและให้คำปรึกษาด้าน CrossFit

โค้ชเอฟ ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองด้าน Crossfit และ Personal Trainer เพื่อออกแบบโปรแกรมสำหรับพัฒนาศักยภาพของร่างกายในการทำคาร์ดิโอ และการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย (Strength and Conditioning) โค้ชเอฟยังเชี่ยวชาญในการฝึกสอนเพื่อพัฒนาสรีระและเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ด้วยวิธีการลดไขมันและการสร้างกล้ามเนื้อ ไปจนถึงการสอนพื้นฐานด้านโภชนาการ และหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องด้วย

Marrok Fitness Gym MMA

ประกาศนียบัตรและใบรับรอง

 • Certified Human Resources Development Network Leadership Program in Bodybuilding – Everyone Bright Everyday (TBPA)
 • Certified Operation Sports Science
 • Applied Periodization for Athletes
 • Applied Sports Psychology, Nutrition and Biomechanics for Athletes

ความเชี่ยวชาญ

 • การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ (Cardiovascular System Training)
 • การออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength and Conditioning Training)
 • การฝึกสอนครอสฟิต (CrossFit)
 • การสอนลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อ (Fat Loss and Muscle Growth)
 • โภชนาการพื้นฐาน (Basic Nutrition)
Marrok Fitness Gym MMA

โค้ชโตโต้

ผู้ฝึกสอนและให้คำปรึกษาด้าน Circuit Training และ High Intensity Interval Training (HIIT)

โค้ชโตโต้ คือผู้ชำนาญด้านการออกแบบโปรแกรมการเทรนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้วิธี Weight Training, Circuit Training และ Functional Training มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร่างกายและสุขภาพให้กับลูกค้า เพื่อผลลัพธ์ในการการลดไขมันและสร้างกล้ามเนื้อ รวมทั้งในคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดด้วย

Marrok Fitness Gym MMA

ประกาศนียบัตรและใบรับรอง

 • Certified Personal Trainer
 • Basic Life Support
 • Nutrition Specialist
 • Pregnant and Postpartum Training

ความเชี่ยวชาญ

 • เวทเทรนนิ่ง (Weight Training)
 • การออกกำลังกายแบบ Circuit และ High Intensity Interval Training (HIIT)
 • การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย (Functional Training)
 • การสอนสร้างมวลกล้ามเนื้อ (Muscle growth)
 • การสอนลดไขมัน (Fat Loss)