ลงทะเบียน

บริการของเรา

1. เครื่องวัดมวลร่างกาย

เราใช้ เครื่อง Inbody ชั้นนำที่โรงพยาบาลและสโมสรกีฬาเลือกใช้ โดยจะแสกนองค์ประกอบส่วนต่างๆของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น เปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลกล้ามเนื้อ น้ำหนักตัว ไปจนถึง เมตริกอื่นๆที่ค่อนข้างแม่นยำ

2. คำนวนโภชนาการอาหารเฉพาะบุคคล

ให้คำแนะนำและ วางแผนการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประวันจำและเป้าหมายของลูกค้าเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือลดไขมัน กระชับรูปร่าง

3. เทรนเนอร์ส่วนตัว

ออกแบบโปรแกรมฝึกการออกกำลังกาย เฉพาะบุคคล เพื่อ สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า

4. การออกกำลังกายส่วนตัว

ออกแบบโปรแกรมฝึกการออกกำลังกาย เฉพาะบุคคล เพื่อ สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า

5. การออกกำลังกายแบบกลุ่ม

เรามีการฝึกออกกำลังรูปแบบกลุ่ม ที่เน้นการฝึกแบบ full body กระตุ้น heart rate ฝึกความทนทาน ความอึด เร่งอัตราการเผาผลาญใช้พลังงานสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น